عصر خانواده

ابراز محبت کردن مهارتی است که ما یاد می گیریم و مانند موسیقی روح نواز است .

برنامه«عصر خانواده»،هر روز راس ساعت18:00،از شبکه دو سیما

#برنامه-عصر_خانواده #ابراز_محبت #موسیقی #شبکه_دو #سیمابین #ابراز احساسات #تماسی #محبت #