یاد خدا

مبادا سرگرم دیگران بشویم و خود و خانواده خود را فراموش کنیم

برنامه «یاد خدا»، هر روز ساعت 14:20 از شبکه قرآن پخش می شود.

#یاد_خدا #شبکه_قرآن #قرآن #معارفی #شبکه #دینی #برنامه_معارفی #خدا #برنامه_اجتماعی #برنامه #اجتماعی #مهمان_برنامه #مهمان #کرونا #سیمابین #یاد_خدا_در_سیمابین #به_یاری_خدا_کرونا_را_شکست_میدهیم