حال خوب

پنج نیاز اساسی و عاطفی کودکان از دیدگاه روانشناسان

برنامه«حال خوب»،شنبه تا چهارشنبه،ساعت21:00،شبکه سلامت

#حال_خوب #شبکه_سلامت #سیمابین #پنج_نیاز_اساسی_کودکان #پذیرش #نیاز_عاطفی #حمایت #ایام_طلایی_کرونا #دل_بستگی_ایمن #خود_برانگیختی #تفریح #دل_بستگی_ایمن #خود_مختار_گری #نقطه_بازی #پذیرش_محدودیت_های_قانونمند #قانون #