ایران

چگونه شیخ الرئیس بوعلی شینل بساط نجوم بطلمیوسی را بهم ریخت ؟

برنامه «ایران»، پنج شنبه و جمعه هر هفته، ساعت19:45، شبکه دو

#شبکه_دو_سیما #سیمابین #برنامه_ایران #ایران #دکتر_علی_اکبر_ولایتی #دکتر_آذر #نجوم #نجوم_در_اسلام #بطلمیوس #زیج_در_نجوم #نجوم #ابو علی_سینا #بنیان_گذار_نجوم #شیخ_الرئیس_بوعلی_سینا #نجوم_بطلمیوسی