به خانه برمیگردیم

ازدواج سالمندان (ضرورتها، جنبه های مثبت و منفی)

برنامه «به خانه برمی گردیم»، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:45 و جمعه ها ساعت 10:30، شبکه پنج

#برنامه_به_خانه_برمی گردیم #سیمابین #شبکه_پنج #شبکه_تهران #ازدواج_سالمندان #سندروم_سالمندی #تمکن_مالی_سالمند #ارث_و_میراث #ازدواج #ازدواج_مجدد #ضریب_امنیت_روانی #سن_سالمند #اختلاف_سن