فرمول یک

حقوق معلمی که در مناطق محروم تدریس می کنه ماهی 300 هزار تومان!!!

برنامه «فرمول یک»، روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 23:15، شبکه یک

#فرمول_یک #شبکه_یک #فرمول #علی_ضیا #ضیا #علی #گروه_اجتماعی #اجتماعی #کرونا #مدافعان_سلامت #شبکه #سلامت #مدافعان #مسجد #ویژه_برنامه #فرمول_یک_در_سیما_بین #سیما_بین