تهران 20

دلاوری : متولی پلمپ ساختمان های ناایمن کیست؟

برنامه «تهران20»، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 20:00، شبکه پنج سیما

#برنامه_تهران_20 #سیمابین #آتش #آتش_نشانی #مهدی_داوری #مدیر_عامل_سازمان_آتش_نشانی_تهران #آتش_سوزی #ساختمان های_پرخطر_تهران #ساختمان های_ناایمن_تهران #سیمابین #دلاوری #شبکه_پنج_سیما #پلمپ_ساختمان های_ناایمن