مستند ورای جنگ و صلح

روایتی از رهبر اُسرای ایرانی در اردوگاه عراق

مستند «ورای جنگ و صلح»، ساعت 19:55، شبکه سه

#مستند #مستند_ورای_جنگ_و_صلح #ورای_جنگ_و_صلح #علی_اکبر_ابوترابی #حجت_الاسلام_ابوترابی #سیمابین #شبکه_سه #جنگ_تحمیلی #اسیر_جنگی