تهران 20

گلایه دلاوری به سران دولت بخاطر وعده های بی سرانجام گشایش اقتصادی

برنامه «تهران20»، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 20:00، شبکه پنج سیما

#برنامه_تهران_20 ة#سیمابین #شبکه_پنج #دلاوری #گلایه_دلاوری_به_سران_دولت_بخاطر_وعده های_بی سرانجام_گشایش_اقتصادی #اقتصاد #تورم #وام #ضامن #وام_ازدواج #وام_مسکن