در انتهای الوند(شبانگاهی)

گفتگو با احد عظیم زاده موفق ترین تاجر فرش ایرانی

برنامه «در انتهای الوند»، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 21:00، شبکه دو سیما

#سیمابین #در_انتهای_الوند #نجمه_جودکی #شبکه_دو #احد-عظیم زاده #تاجر_فرش #فرش_ایرانی #فرش_دستبافت #فرش_ماشینی #تاجر #کارآفرین #موفق ترین_تاجر_فرش