یادداشت

توصیه هایی برای رونق تجاری دریایی ایران در خزر

برنامه«یادداشت» از شبکه یک

#یادداشت #تجارت_دریایی #دریای_خزر #دریا #تجارت #خزر #یادداشت_در_سیمابین #سیمابین#شبکه_یک #شبکه #یک #مواد_پتروشیمی #پتروشیمی #توصیه