جهش تولید

سهم بالای ماشین آلات وارداتی از درآمد صنایع

برنامه «جهش تولید» از شبکه یک

#جهش_تولید #جهش #تولید #ایران #روشنگری #اقتصاد #معجزه_شفافیت_برای_ایران #معجزه #شفافیت #کرونا #جهش_تولید_در_سیمابین #سیمابین