تشرف

بغض رضا صادقی و خواندن زنده برای امام رضا (ع)

برنامه «تشرف»،  ساعت 20:00 از شبکه یک

#رضا_صادقی #تشرف #برنامه_تشرف #شهادت_امام_رضا #سیمابین #شبکه_یک #حرم_امام_رضا